โปรเน็ต ไม่ลดสปีด

แนะนำ คนชอบเล่นเน็ต แพ็กเกจขายดี   ประจำเดือน hotgif

  • กรณีกดสมัครแล้ว ไม่มีเครื่องหมาย # แสดงที่เครื่องโทรศัพท์   ให้ลูกค้า กด # เพิ่มลงไปด้วยนะค่ะ
รายละเอียด  วิธีสมัคร กด
ความเร็ว 512Kbps 
22 บาท / 24 ชม.
(+VAT=23.54บ.)
ความเร็ว  512 Kbps
ไม่ลดสปีด

*777*7017*285274#tel-icon
กดสมัครทันที
 99 บาท / 7 วัน
(+VAT=105.93บ.)
ความเร็ว  512 Kbps
ไม่ลดสปีด

*777*7009*285274#tel-icon
กดสมัครทันที
168 บาท / 15 วัน 
(+VAT=179.76บ.)
ความเร็ว  512 Kbps
ไม่ลดสปีด

*777*7099*285274#tel-icon
กดสมัครทันที
ความเร็ว 2  Mbps
30บาท / 24 ชม.
(รวมภาษีแล้ว)
ความเร็ว 2Mbps ไม่ลดสปีด
ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 1 Gbps

*777*7381*285274#tel-icon
กดสมัครทันที
ความเร็ว  1 Mbps
25 บาท / 1 วัน 
(+VAT=26.75บ.)
ความเร็ว 1 Mbps
ไม่ลดสปีด

*777*7023*285274#tel-icon
กดสมัครทันที

27 บาท / 1 วัน 
(+VAT=28.89บ.)
ความเร็ว  5G ปริมาณ 1 Gbps
เมื่อครบความเร็วจะปรับเป็น 1Mbps ไม่ลดสปีด

*777*7021*285274#tel-icon
กดสมัครทันที

35 บาท / 2 วัน 
(+VAT=37.45บ.)
ความเร็ว 1 Mbps
ไม่ลดสปีด
*777*7380*285274#tel-icon
กดสมัครทันที
ความเร็ว 4 Mbps
55 บาท / 2 วัน
(+VAT=58.85บ.)
ความเร็ว  4 Mbps
ไม่ลดสปีด
*777*7384*285274#tel-icon
กดสมัครทันที
220 บาท / 7 วัน
(+VAT=235.4บ.)
ความเร็ว  4 Mbps
ไม่ลดสปีด
*777*7154*285274#tel-icon
กดสมัครทันที
 650 บาท / 30 วัน
(+VAT=695.5บ.)
ความเร็ว  4 Mbps
ไม่ลดสปีด
*777*7159*285274#tel-icon
กดสมัครทันที
ความเร็ว 6 Mbps
45 บาท / 24 ชม.
(+VAT=48.15บ.)
ความเร็ว  6 Mbps
ไม่ลดสปีด
*777*7209*285274#tel-icon
กดสมัครทันที
270 บาท / 7 วัน
(+VAT=288.9บ.)
ความเร็ว  6 Mbps
ไม่ลดสปีด
*777*7210*285274#tel-icon
กดสมัครทันที
850 บาท / 30 วัน
(+VAT=909.5บ.)
ความเร็ว  6 Mbps
ไม่ลดสปีด
*777*7211*285274#tel-icon
กดสมัครทันที
ความเร็ว 10 Mbps
55 บาท / 24 ชม.
(+VAT=58.85บ.)
ความเร็ว  10 Mbps
ไม่ลดสปีด
*777*7386*285274#tel-icon
กดสมัครทันที
95 บาท / 2 วัน
(+VAT=101.65บ.)
ความเร็ว  10 Mbps
ไม่ลดสปีด

*777*7387*285274#tel-icon
กดสมัครทันที
330 บาท / 7 วัน
(+VAT=353.10บ.)
ความเร็ว  10 Mbps
ไม่ลดสปีด

*777*7388*285274#tel-icon
กดสมัครทันที
1,100 บาท / 30วัน
(+VAT=1,177บ.)
ความเร็ว  10 Mbps
ไม่ลดสปีด
*777*7389*285274#tel-icon
กดสมัครทันที