โปรเน็ต AIS 5G

โปรเน็ต AIS 5G 1วัน

24  ชม.

10 บาท รวมภาษี=32.10 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 150 Mb

กด *777*7541*285274# 

24  ชม.

17 บาท รวมภาษี=18.19 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 300 Mb

กด *777*7542*285274

24  ชม.

22 บาท รวมภาษี=23.54 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 800 Mb

กด *777*7026*285274

24  ชม.

38 บาท รวมภาษี=40.66 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 1.25 Gb

กด *777*7544*285274

24  ชม.

49 บาท รวมภาษี=52.43 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 2.5 Gb

กด *777*7545*285274

24  ชม.

52 บาท รวมภาษี=55.64 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 3.5 Gb

กด *777*7546*285274

24  ชม.

97 บาท รวมภาษี=103.79 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 10 Gb

กด *777*7548*285274

24  ชม.

97 บาท รวมภาษี=103.79 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 10 Gb

กด *777*7548*285274

24  ชม.

115 บาท รวมภาษี=123.05 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 15 Gb

กด *777*7549*285274

24  ชม.

135 บาท รวมภาษี=144.45 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 20 Gb

กด *777*7550*285274

โปรเน็ต AIS 5G 3วัน

3  วัน

11 บาท รวมภาษี=11.77 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 150 Mbps

กด *777*7551*285274# 

3  วัน

18 บาท รวมภาษี=19.26 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 300 Mbps

กด *777*7552*285274# 

3  วัน

23 บาท รวมภาษี=24.61 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 800 Mbps

กด *777*7553*285274# 

3  วัน

69 บาท รวมภาษี=73.83 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 1.25 Gbps

กด *777*7554*285274

3  วัน

82 บาท รวมภาษี=87.74 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 2.5 Gbps

กด *777*7555*285274

3  วัน

84 บาท รวมภาษี=89.88 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 3.5 Gbps

กด *777*7556*285274

3  วัน

155 บาท รวมภาษี=165.85 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 10 Gbps

กด *777*7558*285274

3  วัน

189 บาท รวมภาษี=202.23 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 15 Gbps

กด *777*7559*285274

3  วัน

199 บาท รวมภาษี=212.93 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 20 Gbps

กด *777*7560*285274

โปรเน็ต AIS 5G 7 วัน

 7  วัน

12 บาท รวมภาษี=12.84 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 150 Mb

กด *777*7561*285274# 

 7  วัน

20 บาท รวมภาษี=21.40 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 300 Mb

กด *777*7562*285274# 

 7  วัน

25 บาท รวมภาษี=26.75 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 800 Mb

กด *777*7563*285274# 

 7  วัน

105 บาท รวมภาษี=112.35 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 1.25 Gbps

กด *777*7564*285274# 

 7  วัน

125 บาท รวมภาษี=133.75 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 2.5 Gbps

กด *777*7565*285274# 

 7  วัน

129 บาท รวมภาษี=138.03 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 3.5 Gbps

กด *777*7566*285274# 

 7  วัน

155 บาท รวมภาษี=165.85 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 7 Gbps

กด *777*7567*285274# 

 7  วัน

205 บาท รวมภาษี=219.35 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 10 Gbps

กด *777*7568*285274# 

 7  วัน

230 บาท รวมภาษี=246.10 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 15 Gbps

กด *777*7569*285274# 

 7  วัน

245 บาท รวมภาษี=262.15บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 20 Gbps

กด *777*7570*285274# 

โปรเน็ต AIS 5G 30 วัน

 30  วัน

15 บาท รวมภาษี=16.05 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 150 Mb

กด *777*7571*285274# 

 30  วัน

23 บาท รวมภาษี=24.61 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 300 Mb

กด *777*7572*285274# 

 30  วัน

27 บาท รวมภาษี=28.89 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 800 Mb

กด *777*7573*285274# 

 30  วัน

209 บาท รวมภาษี=223.63  บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 1.25 Gb

กด *777*7574*285274# 

 30  วัน

259 บาท รวมภาษี=277.13 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 2.5 Gb

กด *777*7575*285274# 

 30  วัน

505 บาท รวมภาษี=540.35บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 7 Gb

กด *777*7577*285274# 

 30  วัน

615 บาท รวมภาษี=658.05 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 10 Gb

กด *777*7578*285274# 

Scroll to Top